10 november 2021

Biodiversiteitsplan

Biodiversiteitsplan

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2021 werd ook het biodiversiteitsplan besproken. Barneveld heeft plannen om de biodiversiteit te behouden en verbeteren. Wij staan positief tegenover deze plannen, zolang ze geen nadelige invloed hebben op agrariërs. Lees hieronder de bijdrage van Teunis den Boon.

“Het is geen kunst om een boer te worden, maar om een boer te blijven.” Aan dat spreekwoord moet ik denken als ik terugkijk op de commissievergadering over dit onderwerp. 

We voelden allen de emoties van de inspreker, die keer op keer het gevoel krijgt dat de agrariërs alle problemen op hun bordje krijgen geschoven. En geef hem eens ongelijk: de boeren zitten de laatste jaren niet in de makkelijkste sector. Als gemeente moeten we dus zeker geen beleid uitzetten die de boer nog meer benadeelt. En bij één onderwerp uit dit biodiversiteitsplan zien we dit risico: het omzetten van sloopmeters in nieuwe natuur. Dit kan voor agrariërs die grenzen aan deze percelen, nadelig zijn. Één van de insprekers bevestigde dit. Kan het college toezeggen dat bij de evaluatie van het functieveranderingsbeleid nog eens goed naar dit thema wordt gekeken en dat deze regeling wordt geschrapt als het inderdaad nadelig blijkt te zijn voor agrariërs? Want wat de SGP betreft hebben boeren hun portie voorlopig wel gehad!

Dan het maaibeleid, voorzitter. De SGP stelde er vragen over, zowel schriftelijk als in de commissie. De kwaliteit liet het afgelopen seizoen nogal te wensen over, dat bevestigde ook het college. In de commissie vroeg ik de wethouder om leerpunten te trekken voor een nieuw maaibestek. Hij kon of wilde die vraag nog niet echt beantwoorden. Daarom dien ik een motie in waarin we het college oproepen om een volgend maaibestek in ieder geval te voorzien van eisen over kwaliteit, moderne ontwikkelingen zoals GPS-maaien en over bevordering van biodiversiteit tijdens het maaien. We hebben vernomen dat onder andere buurgemeente Ede op deze wijze werkt en er goede ervaringen mee heeft.

Overigens heeft onze fractie in het verleden ook gevraagd naar onderzoek naar maaien in eigen beheer. Kan het college de status van dit onderzoek aangeven?

Wat ons opvalt is dat er slechts summier plannen worden beschreven om industrie en bedrijventerreinen te vergroenen en de daar biodiversiteit te verhogen. Kan dit grijze deel van onze gemeente extra aandacht krijgen? En kan dit in samenwerking met de ondernemersverenigingen? 

Terug naar het spreekwoord: “Het is geen kunst om boer te worden, maar om een boer te blijven.” Het betekent zoiets als: de aanhouder wint. Doorzettingsvermogen is nodig om succes te behalen. En als we zo naar de betekenis kijken is het spreekwoord van toepassing op dit plan. Er staan prachtige ambities in om de biodiversiteit te verbeteren. De meeste ambities spreken de SGP aan. Het is goed om hiermee aan het werk te gaan.

Wat de SGP ook zeer aanspreekt is:

  • Dat de uitvoer van het plan wordt gedaan in samenspraak met bewoners;
  • Dat er veel aandacht is voor communicatie;
  • Dat er werk met werk wordt gemaakt. Oftewel: kijk waar we ontwikkeling van biodiversiteit kunnen toepassen als we toch al bezig zijn met bouwen, verbouwen, renovatie, enz.
  • Het amendement van het CDA over bestrijding van Jakobskruid en andere woekeraars, vandaar dat we dat ook hebben mee getekend. 

Voorzitter, alle planten en dieren werden door God geschapen. Aan mensen gaf Hij de opdracht om goed voor Zijn schepping te zorgen. We denken dat dit plan bijdraagt aan die opdracht en daarom zal de SGP voor stemmen.