8 juli 2021

Reactie op besluit provincie herindeling Barneveld-Scherpenzeel

Reactie op besluit provincie herindeling Barneveld-Scherpenzeel

De Barneveldse SGP-fractie heeft kennisgenomen van het feit dat op dinsdag 6 juli het herindelingsadvies door Provinciale Staten van Gelderland is aangenomen.

De besluitvorming is verlopen volgens de procedure zoals die is vastgelegd in de wet ARHI. Uiteindelijk heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland op 25 mei 2021 in een voorstel aangegeven alles overziende de herindeling te willen doorzetten. De leden van Provinciale Staten hebben dit voorstel met ruime meerderheid van steun voorzien. Ook de provinciale SGP-fractie heeft ermee ingestemd.

Hiermee zal aan de minister van Binnenlandse Zaken het herindelingsadvies worden voorgelegd, deze zal besluiten of er een herindelingsvoorstel ter besluitvorming aan de Tweede en Eerste Kamer zal plaatsvinden.

SGP Barneveld is vanaf het begin duidelijk geweest in haar opstelling: wij hebben de herindeling niet gezocht en wij staan er dan ook neutraal tegenover. Toen echter de Gedeputeerde Staten het zogenaamde ARHI-proces heeft opgestart hebben wij aangegeven dat hier ordentelijk in dient te worden samengewerkt. Uiteindelijk ontstaan er kansen om als nieuwe gemeente een belangrijke rol in de regio te spelen, wat ten goede komt aan alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Van belang daarbij is dat SGP Barneveld heeft aangegeven dat een zogenaamde duurzame samenwerking tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel niet gewenst is. Dit zal namelijk de ontwikkeling van Barneveld niet positief beïnvloeden danwel zelfs belemmeren.

Al met al is met de genoemde besluitvorming een mijlpaal gezet in dit dossier. Wij begrijpen volkomen dat dit het nodige doet met vele inwoners van Scherpenzeel. Mocht op den duur de herindeling een feit zijn, dan zal SGP Barneveld er alles aan doen om de inwoners van het dorp Scherpenzeel een warm welkom te geven in de samengestelde gemeente en zich inspannen voor het dorp, op eenzelfde wijze als het ook doet voor de huidige negen kernen van de gemeente Barneveld.

Tenslotte benadrukken we dat we als Barneveldse SGP-fractie in de afgelopen periode nauw contact hebben gehad met onze SGP-collega’s in Scherpenzeel. Hoewel we een verschillende insteek kiezen ten aanzien van de mogelijke herindeling vinden onze overleggen in een constructieve sfeer plaats. Daarvoor zeggen wij onze collega’s dank. Wij hopen ook in de komende periode op een positieve wijze met hen op te trekken.

SGP Barneveld ziet met belangstelling de verdere besluitvorming tegemoet.

Voor degenen die de achtergrond willen weten van de keuze van SGP Gelderland, hierbij de link naar het nieuwsitem op de Gelderse SGP website.

Namens de SGP-fractie,

Koos van der Tang, fractievoorzitter

 

Foto: Teunis den Boon