HomeKernenTerschuur

SGP voor de KERN Terschuur

Kernpunten voor Terschuur:

  • De SGP pleit voor het realiseren van een nieuwe school met bijbehorende gymzaal; waarbij de identiteit van de bestaande school wordt gerespecteerd.
  • De SGP wil een veilige fietsverbinding tussen Zwartebroek en Terschuur – met goede verlichting.
  • Bij nieuwbouw in Terschuur wil de SGP betaalbare starterswoningen realiseren.