SGP voor de KERN Stroe

Kernpunten voor Stroe:

  • In de komende raadsperiode wil de SGP de bedrijfsterreinen Driehoek en Ruit tot ontwikkeling brengen. 
  • De SGP wil dat de eerstelijnsvoorziening van huisarts voor Stroe behouden blijft.
  • De SGP pleit voor het aanpassen van de verkeerssituatie aan beide kanten van de spoorwegovergang in Stroe om het veiliger te maken. Ook wil de SGP het vrachtverkeer door Stroe weren. Een eenvoudige remedie is om vanuit Kootwijkerbroek bij de Raven een bord met verwijzing naar de A1 te plaatsen.
  • SGP wil het dorpsplan van Stroe vernieuwen. Daarin moet ook de visie op de toekomstige woningbouw voor Stroe komen.