HomeKernenKootwijk

SGP voor de KERN Kootwijk

Kernpunten voor Kootwijk:

  • De SGP is voor het ontwikkelen van een dorpsvisie onder leiding van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). In dit plan zou ook de visie op de verhouding landelijke rust en toeristische bedrijvigheid aan bod moeten komen. De gemeente ondersteunt dit financieel.
  • De SGP is voor een veiliger Kootwijk. De verkeersveiligheid rond de Heetweg verdiend extra aandacht (wordt gebruikt als sluipweg; veel fietsende scholieren). Ook is de SGP voor veiliger landbouwverkeer – vooral tijdens de maïstijd; de gemeente kan daarvoor een verkeerscampagne inzetten.
  • De SGP vraagt de gemeente om een integrale benadering van de kerkenpaden, klompenpaden, fietspaden en ruiterpaden in Kootwijk. Ze vraagt om de volgende verbeteringen: een goede verbinding met Garderen en voldoende oplaadpalen voor elektrische fietsen.
  • Met name tijdens piekdagen zijn er in Kootwijk grote parkeerproblemen. De SGP wil dat er onderzoek wordt gedaan naar deze parkeerproblemen zodat hiervoor een structurele oplossing komt.
  • Kootwijk wil graag een dorpshuis of wijkcentrum. De SGP pleit voor een onderzoek naar een afdoende oplossing om het verenigings- en sociale leven in deze kern te bevorderen. Te denken valt aan het neerzetten van een eenvoudige schaapskooi.