HomeFractie

Fractie

Koos van der Tang
Koos van der Tang Raadslid, fractievoorzitter 0650667117 j.vandertang@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Bestuur
Lid Presidium.

Lid Intergemeentelijke Raadscommissie Regio FoodValley

Aandachtsgebieden:
Algemene zaken
FoodValley

Contactpersoon voor:
Kootwijkerbroek
Harselaar

Leendert de Knegt
Leendert de Knegt Raadslid 0342400430 l.deknegt@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Samenleving

Aandachtsgebieden:
APV
Ouderen
Bijstand
Sociaal domein
Drie decentralisaties

Contactpersoon voor:
Barneveld (Noord, De Vaarst en Vliegersveld)
De Glind

Gert Ploeg
Gert Ploeg Raadslid 0342415120 g.ploeg@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Grondgebied
Plv. raadsvoorzitter
Lid  Agendacommissie
Commissievoorzitter

Aandachtsgebieden:
Ruimtelijke ordening buitengebied
Omgevingswet ruimtelijke ordening
Verkeer en vervoer (GVVP)
Rioleringen
Afval

Contactpersoon voor:
Barneveld (Centrum, Zuid II)

Guus Knapen
Guus Knapen Raadslid 0342442981 w.knapen@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Samenleving
Commissievoorzitter

Aandachtsgebieden: Onderwijs(huisvesting)
Cultuur
Sport

Contactpersoon voor:
Kootwijkerbroek
Kootwijk

Jan Top
Jan Top Raadslid, fractiesecretaris (Vlasakker 1, 3773 DA, Barneveld), 0342493442 jantop@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Bestuur
Lid Auditcommissie

Aandachtsgebieden:
Economie & Financiën
ICT & communicatie
Toerisme
Begraafplaatsen

Contactpersoon voor:
Barneveld (Norschoten)
Garderen

Wout Hazeleger
Wout Hazeleger Raadslid 0342401101 w.hazeleger@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Grondgebied

Aandachtsgebieden:
Ruimtelijke ordening kernen
Agrarische sector
Bouwen en wonen
Energie, milieu, duurzaamheid

Contactpersoon voor:
Barneveld (Veller)

Arend Flier
Arend Flier Raadslid 0342419474 a.flier@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Bestuur

Aandachtsgebieden:
Politie, brandweer, boa's
Horeca & evenementen
Veiligheid & openbare orde
Volksgezondheid
Beheer openbare ruimte

Contactpersoon voor:
Barneveld (Oldenbarneveld)
Zwartebroek - Terschuur

Teunis den Boon
Teunis den Boon Raadslid 0342745345 t.denboon@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissies Samenleving en Grondgebied

Aandachtsgebieden:
Jeugdzorg
Speelplaatsen

Groen, fiets- en wandelpaden
Parkeerbeleid

Contactpersoon voor:
Barneveld (De Burgt, De Lors)

Arend Kleijer
Arend Kleijer Raadscommissielid 0652474281 a.kleijer@kliksafe.nl

Portefeuilles
Lid commissie Grondgebied

Aandachtsgebieden:
Ruimtelijke ordening
Openbare ruimte
Groen, fiets- en wandelpaden
Rioleringen
Afval

Contactpersoon voor:
Voorthuizen

Elbert Wijnne
Elbert Wijnne Raadscommissielid 0631683804 wijnne.elbert@gmail.com

Portefeuilles
Lid commissie Grondgebied

Aandachtsgebieden:
Agrarische sector
Omgevingswet ruimtelijke ordening
Energie, milieu, duurzaamheid

Contactpersoon voor:
Stroe

Aart de Kruijf
Aart de Kruijf Wethouder, 1e loco-burgemeester 0342140342 a.dekruijf@barneveld.nl

Portefeuilles
Portefeuille:
Ruimtelijke ordening
Wonen
Grondbeleid
Plattelandsontwikkeling
Luchtkwaliteit
Regionale samenwerking