HomeFractieAart de Kruijf

Aart de Kruijf

Wethouder, 1e loco-burgemeester

Aart de Kruijf
Aart de Kruijf Wethouder, 1e loco-burgemeester 0342140342 a.dekruijf@barneveld.nl

Portefeuilles
Portefeuille:
Ruimtelijke ordening
Wonen
Grondbeleid
Plattelandsontwikkeling
Luchtkwaliteit
Regionale samenwerking