HomeFractie

Fractie

Aart de Kruijf
Aart de Kruijf wethouder; 1e loco-burgemeester 0342140342 a.dekruijf@barneveld.nl

Portefeuilles
Portefeuille: ruimtelijke ordening (algemeen), grote projecten en inbreidingslocaties, wonen, grondbeleid, plattelandsontwikkeling en regionale samenwerking

Koos van der Tang
Koos van der Tang raadslid, fractievoorzitter 0650667117 j.vandertang@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Bestuur, lid Presidium.
Contactpersoon: Zwartebroek en Terschuur
Lid Intergemeentelijke Raadscommissie Regio FoodValley
Aandachtsgebieden projecten, regionale samenwerking.

Piet van den Bunt
Piet van den Bunt raadslid 0633991451 p.vandenbunt@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Grondgebied
Aandachtsgebieden: milieu, ruimtelijke ordening
Contactpersoon voor: Voorthuizen

Anton Heemskerk
Anton Heemskerk raadslid, fractiesecretaris 0645630659 t.heemskerk@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Bestuur, commissievoorzitter
Aandachtsgebieden: politie, brandweer, veiligheid, regionale samenwerking
Contactpersoon voor: Garderen

Guus Knapen
Guus Knapen raadslid 0342442981 w.knapen@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissies Samenleving en Grondgebied
Aandachtsgebieden: ruimtelijke ordening, onderwijs en scholenbouw, cultuur, monumenten, sport en recreatie
Contactpersoon voor: Kootwijkerbroek, Kootwijk

Leendert de Knegt
Leendert de Knegt raadslid 0342400430 l.deknegt@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Samenleving
Aandachtsgebieden: jeugdwerk, ouderen, gehandicapten, volksgezondheid, vrijwilligers, Permar
Contactpersoon voor: Barneveld, De Glind

Gert Ploeg
Gert Ploeg raadslid 0342415120 g.ploeg@barneveld.nl

Portefeuilles
Plv. raadsvoorzitter
Lid commissie Grondgebied, lid  Agendacommissie, commissievoorzitter
Aandachtsgebieden: verkeer en vervoer, milieu, openbare ruimte
Contactpersoon voor: Barneveld

Jan Top
Jan Top raadslid 0342493442 jantop@barneveld.nl

Portefeuilles
Lid commissie Bestuur, lid Auditcommissie
Aandachtgebieden: economie, financiën, grondbeleid, ict en communicatie
Contactpersoon voor: Barneveld

Teunis den Boon
Teunis den Boon raadscommissielid 0342745345 teunisdenboon@live.nl

Portefeuilles
lid commissie Samenleving
Aandachtsgebieden: jeugdzorg, WMO

Arend Kleijer
Arend Kleijer raadscommissielid 0652474281 a.kleijer@kliksafe.nl

Portefeuilles
lid commissie Grondgebied
Aandachtsgebied: openbare ruimte