HomeKernenDe Glind

SGP voor de KERN De Glind

Kernpunten voor De Glind:

  • De SGP is voorstander voor het ontwikkelen van een dorpsplan voor De Glind, met extra aandacht voor duurzaamheid (daar leven veel ideeën over in deze kern). De gemeente moet daarbij betrokken zijn door te luisteren en te coördineren. De Glind zelf kan ermee aan de slag onder leiding van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).
  • De SGP ondersteunt de plannen voor een zuiveringskas in De Glind. Vanwege de bijzondere rioleringsstructuur is De Glind uitermate geschikt als pilot.
  • De SGP vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid in De Glind. Ze wil onder andere de bermen van de Postweg verstevigen met bermbeton.