HomeKernenBarneveld

SGP voor de KERN Barneveld

Kernpunten voor Barneveld:

  • De SGP wil dat de veiligheid binnen de wijken prioriteit krijgt. Genoemde maatregelen tegen inbraak wil ze daarvoor inzetten.
  • Het historische karakter van Barneveld moet worden behouden. Bij de herbestemming van oude panden wil de SGP dat hier aandacht voor is.
  • De SGP is voorstander van meer groen in Barneveld om de beleving te versterken.
  • De SGP wil het pluimvee-imago van Barneveld versterken.