HomeNieuwsVoorbereidingskrediet Flying Bikes

Voorbereidingskrediet Flying Bikes

Publicatiedatum: 9 dec. 2020

De fietscrossvereniging Flying Bikes, en met hen ook vereniging Tour de Force zullen op termijn moeten verhuizen vanuit het centrum van Kootwijkerbroek naar een gebied buiten het dorp. Hiervoor werd nu toestemming gevraagd aan de raad voor een voorbereidingskrediet. Hierover had Guus Knapen de volgende bijdrage tijdens de raadsvergadering van 9 december 2020.

Al jaren is de vereniging Flying Bikes gevestigd op het huidige perceel. In het verleden lag dit net buiten het dorp. Maar, inmiddels, na de uitbereidingen van de afgelopen 20 jaar ligt de baan van de Flying Bikes in de woonwijk.

Daar kan de vereniging op zich niets aan doen. Zij zijn blijven zitten en het dorp is uitgebreid.

Daarbij komt het feit dat de vereniging groeit en er nogal wat activiteit is op de baan. Dit betreft zowel het trainen, als de wedstrijden. Dat geeft best enige overlast in de kern van Kootwijkerbroek.

Vandaar dat wij als fractie voorstander zijn van een verplaatsing van de baan naar een mooie plek buiten de bebouwde kom, van welk dorp dan ook. De locatie die het college heeft gevonden, vinden we dan ook een geschikte plek voor de realisatie van de fietscrossbaan in combinatie met een baan voor de mountainbike-vereniging Tour de Force.

Helaas komt het idee en de realisatie van deze nieuwe baan op een ongunstig moment. Vanwege omstandigheden die ons allen bekend zijn, hebben we minder geld te besteden dan wat we hadden verwacht. Daarom is de verplaatsing niet in de begroting van 2021 opgenomen.

Om toch enige vaart in het proces te houden, is er in juli een motie aangenomen, waarin in ieder geval een voorbereidingskrediet van 250.000 euro wordt toegekend om zodoende de voorbereidende werkzaamheden in ieder geval in gang te kunnen zetten.

Middels het voorliggende raadsvoorstel wordt dit formeel geregeld en het bedrag vastgesteld. In een later stadium kan dan de rest van de nodige middelen worden vrijgemaakt voor de verplaatsing.

Op dit moment willen we nog niet teveel zeggen over de invulling van de locatie die in Kootwijkerbroek vrijkomt. Wel weten we dat er in Kootwijkerbroek de behoefte leeft dat er groen in de wijk komt. We zijn echter ook van mening dat er nog geld gegenereerd zal moeten worden uit de locatie. We gaan ervanuit dat het college met een voorstel komt waarin evenwichtig rekening wordt gehouden met de verschillende meningen en belangen.

En natuurlijk kan dit raadsvoorstel onze goedkeuring wegdragen. We zullen dan ook voor stemmen.