HomeNieuwsUpdate fipronil: werkbezoek

Update fipronil: werkbezoek

Publicatiedatum: 11 aug. 2017 | Tijd voor de boer - SGP

 

Gisterenmiddag was de SGP aanwezig bij een werkbezoek op een getroffen pluimveebedrijf. De burgemeester van Barneveld en vertegenwoordigers van LTO zaten ook aan tafel.

De zorgen bij ondernemers en hun gezinnen zijn groot. Procedureel: wanneer geeft de NVWA eens duidelijkheid? Financieel: hoe kunnen we de rekeningen betalen? Welke claims komen nog op ons af? En moreel: ruien of ruimen? Ook de sector als geheel zit in spanning.

Op korte termijn moet werk gemaakt worden van o.a.:

-       het meewerken van de NVWA aan de inzet van contra-expertise, aan het vrijgeven van schone stallen en locaties, etc.;

-       extra capaciteit bij de NVWA voor informatievoorziening, monstername en het verwerken van testresultaten;

-       onderzoek naar het effectief schoonmaken van besmette stallen;

-       maatregelen om te voorkomen dat bedrijven omvallen.

De SGP zet zich daarvoor in.

Woensdag jl. werd bekend dat de NVWA in november 2016 al een signaal had gekregen dat fipronil gebruikt werd bij het schoonmaken van stallen. Omdat de NVWA de indruk had dat dit niet in de kippen en de eieren terecht kon komen, is niet naar de eieren en het volksgezondheidsaspect gekeken en is geen waarschuwing gegeven (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/08/10/kamerbrief-over-fipronil-in-eieren-reactie-op-uitlatingen-belgische-overheid). Ook in de afgelopen maanden lijkt de NVWA traag gereageerd te hebben op signalen vanuit België. Bij snellere actie was de pluimveehouderij veel ellende bespaard gebleven. De SGP heeft nog verschillende vraagtekens en wil de onderste steen boven krijgen.

Er is verder discussie over de verschillen in aanpak tussen Nederland, België en Duitsland. De SGP heeft de indruk dat met name ten aanzien van de consumentenwaarschuwingen en de recall van eieren de NVWA veel strenger optrad/optreedt dan autoriteiten in de andere landen. Hier hebben we ook vragen over gesteld aan Van Dam.