HomeNieuwsUitbreiding rouwcentrum 'De Plantage' in Barneveld

Uitbreiding rouwcentrum 'De Plantage' in Barneveld

Publicatiedatum: 7 okt. 2020

Het rouwcentrum 'De Plantage' moet worden verbouwd. De SGP is positief over het voorstel van het college hiertoe. Lees hieronder de bijdrage van Jan Top.

Eén van de belangrijke zaken waar een gemeentelijke overheid in dient te voorzien is het verzorgen van voorzieningen om te kunnen begraven. Daar hoort ook een goed rouwcentrum bij. Het huidige rouwcentrum voldoet al langere tijd niet meer.

De SGP is content met het huidige raadsvoorstel waarbij ingegaan wordt op het verbeteren van het rouwcentrum. Via 3 varianten worden we als raad meegenomen in de keuze. Wij kunnen ons daarbij goed vinden in de keuze om het huidige rouwcentrum te verbouwen plus daarnaast uit te breiden met 100 m2.

Als SGP spreken we onze waardering uit voor de gekozen aanpak, die in nauw overleg met begrafenisondernemers en met ons als raad tot stand is gekomen. Dit is gewenst, zeker bij projecten met een grote maatschappelijke impact. De meerkosten van deze oplossing worden gedekt door het verhogen van de tarieven voor de gebruikers. Die tarieven zijn daarmee vergelijkbaar met rouwcentra in de omgeving, hetgeen een acceptabele aanpak is. We moeten met elkaar wel zorgen de tarieven niet verder te laten stijgen, het zijn tenslotte onze inwoners die dit dienen te betalen. Ook is het goed dat de begrafenisondernemers tijdens de ontwerpfase mee kunnen denken.

Voorzitter, ik wil nog één kanttekening meegeven. Tijdens de verbouwing is uitwijk nodig. Er kan worden uitgeweken naar de Veluwehal of naar het Schaffelaartheater. Als SGP hechten we eraan te benadrukken dat de voorzieningen passend zullen worden gemaakt bij de betreffende gelegenheden. Wellicht kunnen ook afspraken worden met andere gelegenheden, zoals zalen in kerkgebouwen in de omgeving van de begraafplaats. Daarnaast dient er een tijdelijke mogelijkheid tot opbaren te zijn. Graag de toezegging van het college dat in beide punten op een correcte wijze wordt voorzien.