HomeNieuwsSteun voor musea

Steun voor musea

Publicatiedatum: 18 mrt. 2021

Musea en andere culturele instellingen hebben het moeilijk tijdens de coronatijd. Door de langdurige sluiting hebben zij veel inkomstenderving. Daarom een voorstel in de raad om deze musea met geld van het Rijk te steunen. Guus Knapen zei er in de raadsvergadering het volgende over.

Vanwege de Coronacrisis zijn er veel bedrijven en instellingen in onze gemeente in zwaar weer terechtgekomen. Hierbij denken we aan de horeca, contactberoepen en zeker niet in de laatste plaats aan de culturele instellingen, zoals onze musea. 

De SGP-fractie moet ook niet aan denken dat onze musea vanwege de huidige omstandigheden definitief hun deuren moeten sluiten. 

Op de commissievergadering is gebleken dat we met de vorige regeling, waarbij we het geld dat we van de landelijke overheid ontvangen, verdeelden over de verschillende culturele instellingen we onze musea tot in het voorjaar ‘in de lucht’ kunnen houden. 

De fractie van Pro98 heeft toen een motie aangekondigd waarin de nieuwe rijksmiddelen die we ontvangen zouden kunnen worden ingezet om de musea steun te bieden. Een motie is echter niet dwingend, maar ‘verzoekt het college’. Om goed te regelen dat onze musea en andere culturele instellingen voldoende noodsteun ontvangen, heeft de fractie van Pro98 nu een raadsvoorstel ingediend. 

Als SGP-fractie complimenteren de fractie van Pro98 in de persoon van Frank van der Lubbe van harte met dit raadsvoorstel en zijn blij dat ze dit initiatief genomen hebben.

We zullen dan ook voor dit raadsvoorstel stemmen. Met de kanttekening dat hij wordt uitgevoerd middels dezelfde regeling die voor de eerste tranche gold.

Wel willen we het college en de musea nog een kleine opdracht meegeven. Mochten de musea weer open gaan, dan zullen ze hun bezoekers niet kunnen ontvangen, zoals ze dat voorheen deden. 

Laten college en musea zoeken naar nieuwe wegen om toch bezoekers te kunnen ontvangen. Onze fractie zou het betreuren dat we nu veel rijksgeld in de musea pompen, om later te moeten constateren dat ze het toch niet redden in de periode na de uitkering van deze middelen.