HomeNieuwsSGP kritisch: liever minder vragen dan extra budget

SGP kritisch: liever minder vragen dan extra budget

Publicatiedatum: 10 jul. 2019

Er wordt door het college extra budget gevraagd omdat het aantal raadsvragen explosief toeneemt. We zijn hier als SGP bezorgd over. Onze mening: er moet kritisch gekeken worden naar het stellen van (zoveel) vragen! Lees hieronder de bijdrage van Koos van der Tang.

Mijnheer de voorzitter,

Het voorstel van het college om extra budget van €50.000 beschikbaar te stellen om alle vragen van raadsleden te beantwoorden kan niet rekenen op de spontane steun van de SGP! 

Nadat we de informatie hebben opgevraagd over de gestelde vragen is ons gebleken dat er één partij is, die 3 keer zoveel vragen stelt als de andere partijen gemiddeld. Dat geldt zowel voor Schriftelijke vragen als Vragen raadslid. Het heeft blijkbaar te maken met de werkwijze van die partij. Daarvoor heeft het college €50.000 extra nodig. Stelt u zich eens voor dat de overige partijen dezelfde werkwijze zouden gaan volgen dan betekent dat, dat ons college grofweg 7 x €50.000 dat is €350.000 per jaar meer nodig heeft. En dat is dus niet eenmalig maar structureel! De SGP is van mening dat het noodzakelijk is om daar in het presidium over te spreken, zoals dat reeds afgesproken is in de commissievergadering. Onze barnevelders worden anders opgezadeld met extra kosten op het gemeentehuis waarvan we ons ernstig af moeten vragen of die wel nodig zijn.

Het is niet de bedoeling van de SGP om raadsleden het recht om vragen te stellen te ontnemen. Elk raadslid moet zich echter wel de vraag stellen of er verantwoord en effectief omgegaan wordt met dat recht.