HomeNieuwsSamenwerken met verenigingen rondom afval

Samenwerken met verenigingen rondom afval

Publicatiedatum: 9 dec. 2020

Afgelopen zomer was er veel onrust bij verenigingen die voordeel haalden uit het verzamelen of ophalen van oud papier. Het college wilde deze regeling stoppen. Als SGP dienden we destijds een motie in, omdat we moeite hadden met deze wijziging. Naar aanleiding daarvan is het college met een nieuw voorstel gekomen, dat tijdens de raadsveragdering van 9 december werd besproken. Lees hieronder de bijdrage van Jan Top.

Voorzitter,

In juni jl. hebben we als raad goedkeuring gegeven aan het raadsvoorstel Strategieplan grondstoffen 2020-2024. Zo ongeveer alle fracties hadden toen vooral moeite met de wijze waarop de oud papierregeling werd gewijzigd. De 25 betrokken verenigingen werden geconfronteerd met een nieuwe situatie waarbij hun inkomsten per 1 januari 2021 zouden komen te vervallen. De SGP-motie om hiervoor een oplossing te realiseren kreeg toen vrijwel raadsbrede steun.

Het college komt nu in het voorliggende raadsvoorstel met een nieuwe samenwerkingsregeling met verenigingen, zowel de verenigingen uit het verleden als eventueel nieuwe verenigingen. Wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel.

 

Toch, voorzitter, geeft dit raadsvoorstel voor de SGP-fractie gemengde gevoelens. Enerzijds zijn we tevreden met het voorstel. Er is goed samengewerkt met de betrokken verenigingen en er ligt een goede aanpak. Anderzijds moeten we wel bedenken dat het een reparatievoorstel is waarbij de verenigingen in eerste instantie in spanning hebben gezeten en waarbij de communicatie in de beginperiode niet optimaal is geweest. We komen er niet om heen om dit te zeggen en we hopen dat het een les is voor toekomstige soortgelijke situaties.

 

Kijkend naar het raadsvoorstel is de conclusie dat het een goede vertaling is van de zaken waar destijds via de motie om is gevraagd. Er komt een pilotjaar 2021 waarin met 6 nieuwe activiteiten kan worden proefgedraaid. In de jaren 2022 t/m 2024 zal er dan daadwerkelijk volgens de nieuwe regeling worden gewerkt.

 

Voor nu heb ik namens de SGP-fractie een tweetal vragen.

De eerste vraag betreft de activiteiten. Stel in het kalenderjaar 2021 komen verenigingen met nieuwe verzoeken voor activiteiten, mogen we er dan vanuit gaan dat die kunnen worden ingepast? Dat zou de haalbaarheid van het geheel namelijk positief kunnen beïnvloeden en dat is hier belangrijk.


 De tweede vraag betreft de oudpapierinzameling via rolcontainers. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat dit in 2021 nog door zal gaan waarbij gekeken zal worden naar een andere basis van inzameling. Er wordt niet gesproken over afschaffing. Betekent dit dat deze vorm van inzameling ook na 2021 zou kunnen blijven bestaan?