HomeNieuwsRol gemeenteraad in Regio FoodValley

Rol gemeenteraad in Regio FoodValley

Publicatiedatum: 7 okt. 2020

De rol van de gemeenteraad in de Regio FoodValley. Die werd besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 oktober 2020. Lees hieronder de bijdrage van Jan Top.

Als SGP-fractie hebben we kennisgenomen van de Uitgangspuntennotitie ‘De rol van gemeenteraden in governance Regio Foodvalley’. Een helder stuk waarbij door middel van 5 duidelijke uitgangspunten die rol goed wordt neergezet. Ik wil twee uitgangspunten noemen: het vertrekpunt om de regionale samenwerking te optimaliseren met respect voor de gemeentelijke autonomie en optimale transparantie in regionale financiële processen. Goed dat het stuk ook kritisch naar zichzelf kijkt en bijvoorbeeld bij het laatstgenoemde punt aangeeft dat dit verbetering behoeft. Die mening delen we als SGP.

Voorzitter, ik zei het straks al: Samenwerken waar het kan, zelfstandigheid waar het moet. Deze uitgangspuntennotitie sluit daar goed op aan.

Ook de insteek om de huidige stuurgroep Triple Helix te vervangen door een organisatie met een duidelijke structuur en met meer kaderstelling - de Economic Board - kan op instemming van de SGP rekenen. Mooi dat hierin de 3 partijen – overheid, onderwijs en ondernemers – binnen duidelijker kaders gaan samenwerken.

De Regio Foodvalley is een gemeenschappelijke regeling. Het is goed dat landelijk wetgeving in voorbereiding is die regelt dat bij zo’n regeling deelnemende gemeenteraden meer zeggenschap gaan krijgen. Dat kan de rol van de Regio Foodvalley verder versterken.

Voorzitter, de SGP-fractie heeft geen wensen en bedenkingen met betrekking tot de voorliggende uitgangspuntennotitie.