HomeNieuwsRegiodeal: goed voor de boer!

Regiodeal: goed voor de boer!

Publicatiedatum: 10 jul. 2019

Vanavond werd tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2019 de Regiodeal FoodValley besproken. We staan als SGP heel positief tegenover deze deal: het is namelijk een deal die goed is voor de boeren! Lees hieronder de bijdrage van Jan Top.

Voorzitter,

De Regiodeal Foodvalley is ontstaan uit samenwerking tussen overheid, onderwijs én daarnaast agrariërs en andere ondernemersEr gaat via drie sporen gewerkt worden: transitie van de agrarische sector, gezonde voeding en versterking van het kenniscluster in de Foodvalley.

De SGP is voorstander van de regiodeal. Het is een mooiakkoord dat handen en voeten geeft aan datgene wat we als regio nodig hebben. Daarbij wordt goed gekeken naar het verbeteren van het verdienmodel voor de sector. Voor de agrariërs levert het goede kansen op. Zo worden er activiteiten ontplooid waardoor het stikstofgebruik zal verminderen, wat weer mogelijkheden voor de boeren oplevert. Er is vanuit de agrarische sector ook draagvlak voor.

Daarnaast wordt er een impuls gegeven aan gezonde voeding. Prima, die aandacht voor preventie. Met vervolgens goede aandacht voor het stimuleren van onderwijs en wetenschap.

Voorzitter, ik ga afronden. De regiodeal is een prima resultaat dat onze regio ten goede komt. In het bijzonder gunnen we dat onze boeren, in de hoop dat zij op basis van dit programma ons nog jaren kunnen voorzien in ons voedsel.