HomeNieuwsRegie op wonen in regio Amersfoort

Regie op wonen in regio Amersfoort

Publicatiedatum: 9 dec. 2020

Regie op wonen in regio Amersfoort. Dat vinden we als SGP erg belangrijk. Daarom praten we als SGP graag mee over het ontwikkelbeeld van de Regio Amersfoort. Lees hieronder de bijdrage van Gert Ploeg.

De provincie Utrecht en de Regio Amersfoort willen het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort gaan concretiseren. Daarvoor zijn bouwstenen nodig, welke ons nu worden voorgesteld.

Als gemeente Barneveld participeren we in de Regio Amersfoort op het gebied van Wonen en Mobiliteit. We moeten daarbij zijn omdat dit direct met onze ambitie te maken heeft. Moeten we dan Amersfoort als een bedreiging zien? Misschien wel, daarom kunnen we beter meedenken en meepraten, maar ook meebeslissen.

Wat wel helder moet zijn en blijven dat Amersfoort niet over Barneveld beslist, dat kunnen we zelf en doen we zelf.

Waardevol is dan ook de recente aanvulling die we vandaag via de griffier ontvingen over de planning van de presentatie van het Ontwikkelbeeld. Wordt hierop het raadsvoorstel aangepast?

Laat duidelijk zijn dat de besluitvorming in onze raad thuishoort en niet bij de Regio.