HomeNieuwsPersbericht SGP Barneveld

Persbericht SGP Barneveld

Publicatiedatum: 9 aug. 2017

De afgelopen dagen heeft de SGP-fractie verschillende agrariërs bezocht die getroffen zijn door de besmetting van hun eieren met het verboden middel Fipronil. Veel boeren in onze Gelderse Vallei zijn slachtoffer geworden van een foute bloedluisbestrijding op hun bedrijven.

Raadslid Piet van den Bunt heeft, namens de SGP-fractie, gesproken met verschillende boeren en hun bedrijven bezocht. De verslagenheid onder de boeren en hun gezinnen is erg groot. Het aantal vragen stapelt zich op. De financiële zorgen over hun bedrijf zijn enorm.

De SGP is daarom een groot voorstander van het opzetten van een noodfonds door het ministerie van LNV en/of EZ. We moeten de getroffen boeren en aanverwante bedrijven blijven helpen zodat er, als gevolg van deze besmetting, geen bedrijven omvallen en gedwongen zijn te stoppen. Duidelijkheid is zeer gewenst.

Er is nauw contact met onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. SGP tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf is volledig op de hoogte van de materie en zal dit deze week ook bespreken met andere partijen en de verantwoordelijke bewindspersonen.

Zondag is in veel kerken gebeden voor getroffenen van deze crisis. De SGP spreekt de wens uit dat men zich daardoor gesterkt weet en voelt.