HomeNieuwsParticipatie in Barneveld

Participatie in Barneveld

Publicatiedatum: 9 okt. 2019

Tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2019 werd onder andere gesproken over het plan 'Participatie in Barneveld'. De bijdrage van raadslid Teunis den Boon leest u hieronder.

Voorzitter,

In het Participatieplan (dat we nu bespreken) staan een aantal aanbevelingen die gedaan zijn door de werkgroep participatie. Voordat ik over een aantal van die aanbevelingen iets wil zeggen, breng ik de dank van de SGP-fractie over naar de werkgroep. Zij hebben veel tijd en energie in dit plan gestoken. En, met een mooi resultaat!

Communicatie is een woord wat regelmatig in dit plan terug komt. Alles staat of valt met goede communicatie voorzitter!

Een mooi voorbeeld hiervan vind de SGP de uitvoering van het ‘Speelruimtebeleidsplan’. Er wordt alles aan gedaan om de omwonenden betrokken te krijgen op de inrichting van een nieuwe speelplaats. Bewoners kunnen actief meedenken in het ontwerpproces. Maar, vooraf wordt hen duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Daardoor is er duidelijkheid en voorkom je dat er teleurgestelde bewoners achterblijven die een negatieve ervaring opdoen in het samenwerking met de gemeente.

Die duidelijkheid bij participatietrajecten moet er zijn voor alle partijen die in dit plan genoemd worden: de burgers, maatschappelijke organisaties, wijkplatforms, ambtenaren, de gemeenteraad, en het college. Dat voorkomt frustraties. Het is erg belangrijk dat ieder zijn rol op de juiste wijze speelt tijdens het proces om tot goed beleid te komen. Dus geen politiek spelen als de burger aan zet is.

Een ander punt wat in de commissie aan de orde kwam was de rol van de agendacommissie. Bewoners kunnen in de toekomst informatiebijeenkomsten organiseren. De SGP vind het belangrijk dat ze dit doen in samenspraak met de agendacommissie of de griffie, zodat het voor ons als raadsleden haalbaar blijft om zoveel mogelijk ontmoetingsmomenten met bewoners en belangenorganisaties bij te wonen.

Als we terugkijken op het proces waarin dit Participatieplan ontstaan is en het uiteindelijke resultaat zijn wij zeer tevreden voorzitter. Wat ons betreft is dit plan unanieme steun waard. Het is nu aan ons als gemeenteraad, college en ambtenaren om de burger daadwerkelijk te laten participeren in het gemeentelijke beleid!