HomeNieuwsOnderzoek naar veiligheid op rotondes

Onderzoek naar veiligheid op rotondes

Publicatiedatum: 13 dec. 2017

Als SGP-fractie willen we graag eerst complimenten doorgeven aan onze afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) voor hun inzet van de afgelopen dagen. Ze hebben hun uiterste best gedaan om de wegen veilig te maken tijdens de sneeuwrijke dagen!
 
We hadden tijdens de bespreking van het GVVP aandacht voor de volgende zaken:
 
  • We maken ons als SGP zorgen over het fietsgedrag, vooral op rotondes rijden er nogal wat fietsers tegen de rijrichting in. In de raadsvergadering hebben we een voorstel gedaan om een proef te doen om enkele extra verkeersborden C02 (gesloten verklaring voor één richting) te plaatsen op rotondes. Mogelijk zet dat de fietspadgebruikers aan het denken en wordt verkeerd gedrag verminderd.
  •  
  • Het openbaar vervoer heeft blijvende aandacht nodig. Met enkele andere partijen dienden we een motie in om de bereikbaarheid van Terschuur-Zwartebroek in stand te houden. 
  •  
  • We hebben gepleit voor plannen voor ondertunneling van de Nijkerkerweg.  De wethouder meldde dat een onderzoek hiernaar veel kosten meebrengt.
  •  
  • Fijn dat het knooppunt A1/A30 nu ook in De Haag op de agenda staat. 
  •  
  • De SGP-fractie wil dat uitvoeringsplannen van te voren ook voldoende worden besproken met  o.a. bewoners, wijkplatforms en andere betrokkenen.