14 maart 2022

Van der Staaij bezoekt Barneveld

Afgelopen maandag bracht Kees van der Staaij, Tweede Kamerlid namens de SGP, een bezoek aan gemeente Barneveld. Met lijsttrekker Jan Top en kandidaat-wethouder Bennie Wijnne bracht hij een bezoek aan verschillende winkels in Barneveld. Hij sprak met winkeliers over hoe zij de periode van corona hebben ervaren. Vervolgens was er in Stroe een gesprek met ondernemers over corona, woningbouw en landbouw. 

Bij de rondgang langs de winkels liep ook Kitty Schueler van de BarneveldseMiddenstandsvereniging mee. Winkeleigenaren gaven aan de diverse periodes van lockdownals heel pittig te hebben ervaren. Met name het feit dat maatwerk niet mogelijk bleek in de maatregelen werd soms als onrechtvaardig ervaren. Een winkeleigenaar merkte op: ‘De spullen die wij hier verkopen liggen ook bij andere winkels die wel open mochten blijven, omdat die winkels ook medicijnen verkopen’. Een ander merkte op dat in supermarkten mensen soms dicht op elkaar liepen, terwijl andere winkels dicht waren.In de laatste weken van 2021, normaal gesproken topweken voor de winkeliers, zagen ze de klanten in Antwerpen spullen kopen. De winkeliers gaven aan dat ze erg blij waren met het feit dat ze weer open mochten. Ze spraken hun waardering uit voor de Barneveldse politiek en burgemeester Luteijn die een brandbrief naar Den Haag stuurde. Er werd ook aangegeven dat de problemen nog niet voorbij zijn. Op sommige artikelen is momenteel een enorme levertijd. Doordat er in Duitsland nog steeds een afstandsregel geldt, is de productie van lopendebandgoederen erg laag. De winkeliers gaven richting Van der Staaij aan erg blij te zijn met zijn inzet om het 2G-beleid te laten stoppen. ‘Dit beleid zou tot polarisatie hebben geleid en zou moeilijk handhaafbaar zijn geweest. 

Ook in Stroe ging het in eerste instantie over corona. De ondernemers daar gaven hun zorgen te kennen over het feit dat onze overheid in steeds meer situaties ingrijpt. Kees van der Staaij gaf aan dat tegenwoordig iets wel heel snel een crisis heet: klimaatcrisis, coronacrisis, wooncrisis enz. ‘We moeten ook met risico’s kunnen leven’, zei hij. In het gesprek gaf hij aan de indruk te hebben dat het kabinet snel de oren liet hangen naar wat het maatschappelijk draagvlak was. ‘Wil de bevolking strengere maatregelen, dan komen er strengere regels en als de winkeliers ineens heel hard gaan roepen dat het zo niet langer kan, kunnen de regels er opeens wel af.’ De SGP vindt het belangrijk dat er, mocht corona weer erger worden, wordt gekeken naar maatwerk waarbij de samenleving zo veel mogelijk opengehouden wordt.Vervolgens ging het gesprek over de woningbouw, een momenteel belangrijk thema. Ondernemers gaven aan plannen te hebben voor de woningbouw, maar dat ze daarbij soms niet verder komen. Een ondernemer vertelde: ‘Ik wil voor mijn Poolse werknemers bij mijn fabriekshal wooneenheden bouwen. Zo heeft iedere werknemer een plek voor zichzelf, krijgt hij een maaltijd, kan hij slapen en douchen.’ Zo komen er ook woningen vrij voor jonge stellen die bijvoorbeeld willen trouwen maar nu niet aan een woning kunnen komen. Maar mijn plannen krijg ik er op het gemeentehuis niet door.’ Een ander vult aan: ‘Ik heb een plan om veertig houten huizente bouwen op een stuk grond. Kwalitatief goede woningen die prima geschikt zijn voor een stel starters waar er bijvoorbeeld nog twee kinderen bij kunnen.’ Ook dat plan komt nog niet direct van de grond. Bennie Wijnne, kandidaat-wethouder voor de SGP, gaf aan dat veel ook stuit op regelgeving. Er is zo’n waslijst aan regels. De ene keer moet er eerst een bestemmingsplan worden veranderd, de volgende keer is het in het buitengebied waar weer andere regels gelden. Het zou enorm helpen als er minder regels zouden zijn, of dat daar flexibeler mee omgegaan kan worden. Jan Top gaf aan dat één van de speerpunten van de SGP is dat er een betere dienstverlening komt vanuit het gemeentehuis. Er wordt hard gewerkt in het gemeentehuis. Tegelijk gebeurt het te vaak dat burgers en ondernemers zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen. De SGP wil erop inzetten dat daar verandering in komt. Voor een burger of ondernemer is het belangrijk dat er in het gemeentehuis één aanspreekpunt is. Daarnaast is het belangrijk dat er meer samenwerking is tussen de verschillende afdelingen op het gemeentehuis. De SGP vindt het ook belangrijk dat een aanvraag digitaal gevolgd kan worden. ‘Het mag wel wat moderner’, aldus Top.  

Tegelijk gebeurt het te vaak dat burgers en ondernemers zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen.

Van der Staaij gaf aan het erg belangrijk te vinden om zulke bezoeken te doen. ‘De verhalen uit de praktijk zijn nodig om het werk in DenHaag te doen.De korte lijntjes met zowel plaatselijke politici als met burgers, ondernemers en boeren zijn erg belangrijk.