26 juli 2022

Oud-raadslid Van Duijn (97) overleden

Zaterdag 23 juli jl. is oud SGP-raadslid Jacob van Duijn overleden. Hij is 97 jaar geworden.

De heer Van Duijn groeide op in Katwijk. Hij was van beroep timmerman. Midden jaren 60 verhuisde hij naar de Veluwe, naar Stroe. Vanuit die plaats werd hij lid en later bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging in Voorthuizen. In de periode 1970-1978 was hij raadslid voor de SGP in de gemeente Barneveld. In beide raadsperioden was hij fractiesecretaris, met in de eerste periode de heer B. van de Beek als fractievoorzitter en in de tweede periode de heer J.J. Lammers als fractievoorzitter.

Naderhand verhuisde Van Duijn naar Barneveld. Daar overleed in 2010 zijn vrouw. De laatste tijd verbleef hij in Renswoude.

Als SGP én als gemeente gedenken we de heer Van Duijn als een trouw raadslid, die de belangen behartigde vanuit zijn overtuiging. Onze deelneming gaat uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ondanks de hoge leeftijd die Van Duijn mocht bereiken, gold ook voor hem dat het einde van zijn leven gekomen is. Hij is ons slechts voorgegaan. Memento mori!

Jan Top

Fractievoorzitter SGP Barneveld