5 oktober 2022

RAADSVERGADERING | Nieuwe woningen voor Stroe

Nieuwe woningen voor Stroe

Tijdens de raadsvergadering van 29 september 2022 werd gesproken over een plan voor woningbouw in Stroe: de toekomstige wijk Wulperveld. Nieuwe woningen voor Stroe zijn wat de SGP betreft van harte welkom! Wout Hazeleger had de onderstaande bijdrage in de raadsvergadering.

Zoals onze collega (Guus Knapen) in de commissie grondgebied al aangaf vindt de fractie van de SGP dit een mooi plan, waar een dorp als Stroe blij mee mag zijn. Er zit voldoende differentiatie aan woningen in dit project en voorziet ons inziens in de behoefte voor de inwoners van Stroe. Het past wat de SGP betreft planologisch prima in een natuurlijke groei van het dorp Stroe.

Ook de fasering van de realisatie van dit bestemmingsplan onderschrijven we als SGP van harte. Zodoende kan immers de groei van het dorp Stroe worden opgevangen. Daarnaast wordt het dorp niet ineens geconfronteerd met een flinke uitbreiding die dan zeker invloed zal hebben op de samenstelling en leefbaarheid van het dorp.

Voor wat betreft de eventuele Railterminal willen we als SGP opmerken dat deze discussie over de invulling en de besproken onderwerpen nogal prematuur is.

Tot slot vragen we het college om 2 toezeggingen:

  • Is de beoogde fasering in 3 jaar te realiseren, met een gelijkmatig aantal woningen?
  • Wil het college er bij ProRail op aandringen om passende maatregelen te nemen indien het spoorverkeer op de lijn Amersfoort-Apeldoorn sterk toeneemt?

De SGP stemt van harte in met het voorliggende bestemmingsplan Wulpenveld Stroe.