12 mei 2022

Coalitieakkoord bereikt | Wijnne en Oosterwijk wethouder

Coalitieakkoord bereikt | Wijnne en Oosterwijk wethouder

SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een coalitieakkoord zijn gekomen. De komende dagen zullen de drie fracties zich buigen over dit akkoord en de laatste details invullen. Vervolgens zal dit akkoord op vrijdag 20 mei worden gepresenteerd.

Nadat op 7 april jl. de informateur zijn eindrapport heeft gepresenteerd en daarbij heeft aangegeven dat een coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie het meest kansrijk is, zijn de drie genoemde partijen de onderhandelingen voor een nieuw college gestart.

De kandidaat wethouders zijn:

Namens SGP:

  • De heer B. (Bennie) Wijnne
  • De heer W. (Wim) Oosterwijk

Namens Lokaal Belang:

  • Mevrouw M.H.J. (Mijntje) Pluimers-Foeken

Namens ChristenUnie:

  • De heer P.J.T. (Hans) van Daalen

Bennie Wijnne en Hans van Daalen zijn reeds wethouder in het huidige college. Mijntje Pluimers is fractievoorzitter van Lokaal Belang. Wim Oosterwijk is momenteel wethouder van de gemeente Nijkerk.

De drie partijen zien er naar uit om het bereikte coalitieakkoord toe te lichten en te bespreken in de gemeenteraadsvergadering op woensdag 1 juni. Tevens zal dan de verkiezing en beëdiging van de kandidaat wethouders plaatsvinden.

De drie partijen voelen de verantwoordelijkheid het beste te zoeken voor onze gemeente in het algemeen en voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het bijzonder.

Zij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met de gehele gemeenteraad.

 

Namens de partijen,

Jan Top, SGP

Mijntje Pluimers-Foeken, Lokaal Belang

Henk Wiesenekker, ChristenUnie