HomeNieuwsNieuwe lijsttrekker SGP Barneveld

Nieuwe lijsttrekker SGP Barneveld

Publicatiedatum: 29 apr. 2021

De ledenvergadering van de Gemeentelijke Afdeling van de SGP te Barneveld heeft de heer J. (Jan) Top (57) unaniem gekozen als lijsttrekker voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Hij volgt de heer J. (Koos) vander Tang op die zich –gezien zijn leeftijd –niet meer herkiesbaar heeft gesteld als lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

De SGP hecht aan continuïteit en ervaring in het gemeentelijk bestuur. De brede kennis en ervaring van Jan Top, zijn bestuurlijk draagvlak en netwerk in de samenleving worden zeer gewaardeerd en zijn een meerwaarde voor de hele gemeente. Het bestuur is dan ook dankbaar dat hij zich beschikbaar stelt om lijsttrekker van de partij te zijn.

De heer Top is sinds 2016 raadslid en is vanaf 2018 secretaris van de SGP-fractie. Daarnaast is hij voorzitter van het provinciaal bestuur van de SGP in Gelderland. Als lijsttrekker zal hij zich de komende tijd richten op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en alle andere taken die horen bij de gemeenteraadsverkiezingen, naast zijn taken als raadslid.

De heer Van der Tang blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen fractievoorzitter. Hij is sinds januari 2013 raadslid voor de SGP en vanaf september van dat jaar fractievoorzitter. Bij de verkiezingen van 2014 en 2018 was hij lijsttrekker.

In het dagelijks leven is de heer Top werkzaam bij Philips als manager binnen één van de bedrijfsonderdelen waar software wordt ontwikkeld voor de gezondheidszorg. Het bestuur van de SGP wenst zowel de heer Top als de heer Van der Tang wijsheid en Gods Zegen toe in hun verantwoordelijke functie, samen met de andere leden van de fractie.