HomeNieuwsHet kan verkeren...

Het kan verkeren...

Publicatiedatum: 21 apr. 2021

Tijdens de raadsvegadering van 21 april 2021 sprak de gemeenteraad over een verzoek van Lokaal Belang om een verslag van een vertrouwelijke bijeenkomst openbaar te maken. De SGP is hier niet blij mee. Vertrouwelijke gesprekken moeten vertrouwelijk blijven. Dat bevordert onderling vertrouwen.

 

Bredero zei het al: Het kan verkeren............ 

Bij de eerste, vertrouwelijke, besprekingen over een mogelijke fusie met Scherpenzeel hebben alle fractievoorzitters van onze raad uitgesproken dat wij ons als Barneveld constructief wilden opstellen. Wij zouden nooit om de fusie hebben gevraagd, maar zijn ook niet tegen. Daags daarna werd ik door een verslaggever van het Algemeen Dagblad daarover bevraagd.

Mevrouw Pluimers reageerde furieus nadat zij het artikeltje had gelezen. Ik had naar haar mening niet nadrukkelijk genoeg gezegd dat Barneveld zich constructief wilde opstellen! Terwijl ik had geprobeerd me zo neutraal mogelijk op te stellen!

Het kan verkeren……..

Daarna heeft Lokaal Belang in onze ogen een dubbele mening naar buiten gebracht.

Ze geeft overal waar ze de kans krijg de mening dat de provincie het proces niet zorgvuldig genoeg aanpakt en dat er geen draagvlak is voor een fusie bij de inwoners van Scherpenzeel. Maar, in openbare interviews en ook hier inde raadzaal, horen wij Lokaal Belang steeds praten over onze toekomstige inwoners en stelt zij dat de Scherpenzelers hartelijk welkom zijn. Willen zij toch wel graag die fusie? Je vraagt je af wat Lokaal Belang nu werkelijk beoogt.

Het kan verkeren......... 

Dat laatste vragen wij ons als SGP ook af, als het gaat over het standpunt van Lokaal Belang over een VERTROUWELIJK OVERLEG OF EEN BRAINSTORMAVOND . Lokaal Belang schreeuwt zo ongeveer van de daken dat echt alles openbaar moet. TOCH ZEGT onze nieuwe verkenner bij de kabinetsformatie, de heer Tjeenk Willink, dat het onmogelijk is om tot goede resultaten te komen als alles openbaar moet! En die man kan toch bogen op een respectabel aantal jaren ervaring!

Het kan verkeren.......... 

Voorzitter onze verbazing was groot toen Lokaal Belang onlangs voorstelde om een vertrouwelijke 'benen op de tafel' bijeenkomst te houden over de toekomst van Barneveld. Echter, na enkele dagen kreeg ik de melding van verschillende kantendat het mogelijk toch een openbare bijeenkomst wordt. Hoe dat dan weer komt?? 

Het kan verkeren....... 

Je vraagt je dan echt af, waarom is dit? En ja, dan kom je op de gedachte, zou het soms iets te maken hebben met het verzoek van Lokaal Belang om die aantekeningen van die informele brainstorm sessie van de raad met het college, op 3 december 2019, openbaar te maken? Daar heeft ook Lokaal Belang destijds vol overtuiging mee ingestemd en aan deelgenomen. En die aantekeningen willen ze nu openbaar maken! Hoe betrouwbaar is dat nu naar je collega’s die daaraan hebben deelgenomen?? Je bezorgt ze op zijn minst een heel onveilig gevoel. 

Het kan verkeren..... 

Dat is toch vreemd! En wat nog vreemder is, dat Lokaal Belang dat vraagt aan het college! Daarmee zet je de raad buiten spel! En passeer je de aanwezige raadsleden! Terwijl ze bij Lokaal Belang toch nogal zijn van de juiste procedure?? Stel je voor dat het college de aantekeningen openbaar had gemaaktMaar gelukkig begreep ons college wél dat het niet aan hen is om iets met die vraag te doen en werd het doorverwezen naar de raad. 

Het kan verkeren…… 

De motie van de VVD hebben we dus meegetekend. Het is goed om in het presidium te spreken over wanneer iets vertrouwelijk is en wanneer niet. En dat vast te leggen in de onze verordening.

Maar even afgezien van de verkeerde procedure, hoe zit het nu met het standpunt van Lokaal Belang als het gaat over openbaar of niet openbaar overleg, vraag je jezelf af? Instemmen en deelnemen aan een niet openbaar overleg en meer dan een jaar later op het verkeerde adres vragen om de aantekeningen openbaar te maken?? Hoe betrouwbaar is dit nu eigenlijk? Instemmen en deelnemen aan een niet openbaaroverleg en vervolgens de uitkomsten meer dan een jáár later openbaar willen maken is naar onze mening niet integer! Daar willen we heel duidelijk over zijn! Voorzitter stelt u zich eens voor: instemmen en deelnemen aan een vertrouwelijk overleg waar iedereen zonder politieke lading zijn mening kan geven, in het belang van onze burgers, een gedachtenwisseling in het vertrouwen dat daar ook vertrouwelijk mee wordt omgegaan en dan komt Lokaal Belang en die zegt: we maken het openbaar!

Het kan verkeren...... 

Voorzitter, de SGP vindt dat dit niet kan! We vinden het niet integer! Lokaal belang heeft direct na de verkiezingen aangegeven, deze vier jaar flink oppositie te zullen voeren. Nu, daar is niets op tegen. Maar doe het dan wel op de inhoud, op een respectvolle manier met open vizier! En wat deze casus betreft, zijn wij van mening dat Lokaal Belang haar verzoek dient in te trekken en haar excuses dient aan te bieden aan alle deelnemers van dat overleg van 3 december 2019! En dat vraag ik uitdrukkelijk niet voor mijzelf want ik was toen niet aanwezig. Maar ik vraag het wel voor elk raadslid en voor het onderling vertrouwen, want dat is ernstig beschaamd!

Het kan verkeren…….