HomeNieuwsEen goed GRP is in aller belang!

Een goed GRP is in aller belang!

Publicatiedatum: 12 nov. 2020

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 werd een herziening van het gemeentelijk Rioloringsplan voorgelegd aan de raad. Gert Ploeg had de onderstaande reactie.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Barneveld 2021-2026 is aan herziening toe. De kaderstellende notitie is leidraad om het water- en rioleringsbeleid door het college uit te voeren.

Het maatschappelijke doel van een goed functionerend boven- en ondergrondse infra structuur met betrekking tot het beheren van afvalwater, hemelwater en grondwater is

  • ter bescherming van onze volksgezondheid;
  • het milieu;
  • en onze leefomgeving.

Het college stelt een tariefstijging voor om een inhaalslag uit het verleden te doen en om klimaatadaptieve maatregelen mogelijk te maken. De SGP wil dat de raad elk jaar inzicht krijgt wat de voortgang is van beide genoemde zaken. Zodat we kunnen controleren wat er met de extra opbrengsten is gedaan en welke vorderingen er zijn gemaakt. Graag een toezegging van het college.

Een goed GRP is voor aller belang, we hebben er da´╗┐gelijks mee te maken!