HomeNieuwsBewust omgaan met licht

Bewust omgaan met licht

Publicatiedatum: 9 dec. 2020

Gert Ploeg behandelde tijdens de raadsvergadering van 9 december 2020 het beleidsplan 'Bewust omgaan met licht'. Een goed plan wat de steun van de SGP krijgt. Lees hieronder de bijdrage van Gert Ploeg.

Dit beleidsplan ‘Bewust omgaan met licht’ is op een voorbeeldige wijze tot stand gekomen. Een voorbeeld hoe we met participatie om moeten gaan. Er is breed ingezet om zoveel mogelijk informatie te krijgen uit de samenleving zodat er een degelijk en breed gedragen beleidsplan vast gesteld kan worden.

De beoogde doelstellingen zoals:

  • 50% minder energieverbruik;
  • en 40% slim energiemanagement in 2030;
  • het reduceren van lichthinder;
  • en lichtvervuiling;

sluit aan bij de ambities van duurzaamheid en energiebewust gedrag. Daar moeten we met z’n allen aan blijven werken en volop energie in steken.

Communicatie in bij dit ‘licht’gevoelige onderwerp van wezenlijk belang. Onze hele samenleving van jong tot oud, flora en fauna heeft op z’n tijd licht nodig. Maar is vaak ook gebaat bij voldoende donkerheid. Wij vragen daarvoor aandacht bij het wel of niet plaatsen van lichtbronnen in de openbare ruimte.

Voor wat betreft het begrip ‘smart city’ is het goed om de ontwikkelingen op de voet te volgen e en toe te passen in onze samenleving. Ga niet het wiel zelf uitvingen maar lift mee met de ontwikkeling. We hoeven niet voorop te lopen, de ontwikkelingen gaan snel, dan moeten we niet schromen om er ook gebruik van te maken.

Bij alle genoemde zaken mag de veiligheid van onze inwoners niet in het geding zijn. Verkeersveiligheid en sociale veiligheid zij cruciaal.

Een mooi voorbeeld van veiligheid is naar mijn bescheiden mening is de wegdekgeleiding (reflectoren en led’s) op de Hoenderlaan. In juli 2016 op ons initiatief gerealiseerd. Pas dit meer toe in onze gemeente, het werkt uitstekend en het is een duurzame investering.

Voorzitter, wij stemmen in met dit beleidsplan.