HomeNieuwsBestemmingsplan Veluweweg-Topperbinnenweg

Bestemmingsplan Veluweweg-Topperbinnenweg

Publicatiedatum: 8 jul. 2020

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli werd het bestemmingsplan Veluweweg-Topperbinnenweg besproken. Voor vele mensen beter bekend als de locatie van basisschool De Lichtboei. Lees hieronder de bijdrage van Wout Hazeleger.

De bekende bassischool De Lichtboei verdwijnt uit Kootwijkerbroek. Heel veel kinderen uit dit dorp en omgeving hebben hier het ABC geleerd en leren tellen. De basis voor de Kootwijkebroekse ondernemersmentaliteit is o.a. hier gelegd. Het is  spijtig dat school De Lichtboei nu moet wijken. De school is niet meer levensvatbaar gebleken, ondanks de rijke historie, gezien het kaartje van 1935 dat bij de stukken zit.

De school is voor veel inwoners van betekenis geweest en velen hebben jarenlang financieel bijgedragen om te school te stichten en te onderhouden.

Mooi is het dat er nu een aantal woningen gepland zijn op deze vrijkomende locatie Dit is goed voor het dorp in z’n geheel en op deze locatie in het bijzonder. De SGP is hier blij mee.  We zijn content met het feit  dat het college er in geslaagd is om een extra financiële bijdrage te verwerven en deze aan toe te voegen aan het Ontwikkelingsfonds Platteland. Daar kunnen mooie dingen voor gedaan worden voor met name de kern van Kootwijkerbroek.

Er is nu al niet veel informatie meer te vinden over de school, zelfs via de website kom je bij De Lichtboei in Emmeloord uit. De naam is het waard om bewaard te blijven. We roepen het college op om de naam De Lichtboei of een herinneringselement van deze school  levend te houden en  een prominente plaats te geven in het dorp. Kan het college toezeggen zich hiervoor in te spannen?

De motie van de Christen Unie is medeondertekend  door de SGP, wij  steunen deze van harte.

De SGP kan instemmen met het voorliggende Bestemmingsplan ‘Veluweweg-Topperbinnenweg'.