HomeNieuwsBestemmingsplan Stuyvesandte Kootwijk

Bestemmingsplan Stuyvesandte Kootwijk

Publicatiedatum: 9 okt. 2019

Vanavond hebben we tijdens de raadsvergadering het bestemmingsplan Stuyvesandte in Kootwijk besproken. Gert Ploeg leverde onderstaande bijdrage.

De herbestemming van bestemmingsplan Paalhoeveweg I is een duidelijke verbetering van de huidige bestemming en het daarbij horende bestemmingsplan.

Er is hier duidelijk winst te behalen voor de directe omgeving en het mooie dorp Kootwijk. Het voorstel om het beeldkwaliteitsplan ‘Buitenplaats van Stuyvesandte’ vast te stellen als beleidsregel op dit bestemmingsplan is van toegevoegde waarde en versterkt het geheel.

De zienswijzen zijn zorgvuldig beoordeeld en voor zover mogelijk in het voorliggende bestemmingsplan opgenomen. Wat nog wel een punt van aandacht is betreft het open houden van het bospad zoals o.a. in de commissievergadering aan de orde is geweest. Als SGP-fractie tekenen wij graag mee met het amendement dat regelt dat het bospad toegankelijk blijft voor recreatie(verkeer) en hierdoor de kansen vergroot om hier eeklompenpadroute te realiseren. 

Kortom, het voorliggende plan is een goede aanvulling voor Kootwijk en omgeving, met een hoog ste beeldkwaliteit en passend in de bestaande groenstructuur.