HomeNieuwsBestemmingsplan Hunnenweg Voorthuizen

Bestemmingsplan Hunnenweg Voorthuizen

Publicatiedatum: 12 nov. 2020

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 besprak Gert Ploeg het bestemmingsplan Hunnenweg Voorthuizen. Hij diende ook een amendement in om ervoor te zorgen dat er geen hoogbouw zal plaatsvinden.

Een nieuw bestemmingsplan aan de Hunnenweg in Voorthuizen. Een lange geschiedenis ligt op dit bewuste terrein. Verschillende bestemmingen heeft het gehad: ‘Conferentieoord’, ca. 150 vakantiewoningen, 5 jaar lang als AZC in gebruik geweest en daarna een bestemming voor 12 landgoedwoningen en 3 grote woningen.

Opbrengsten uit dit plan zijn voor een groot deel als investering gebruikt in het natuurvereveningproject Esvelderbeekzone in Barneveld.

De projectontwikkelaar heeft het plan met de 15 zeer grote landgoedwoningen behoorlijk gewijzigd. Economische omstandigheden waren daar debet aan. Dit heeft geresulteerd in het nu voorliggende bestemmingsplan voor de bouw van 39 woningen, vrijstaand, half-vrijstaand en een appartementengebouw. Een bestemmingsplanwijziging is daarvoor nodig.

In de bijgevoegde uitgebreide toelichting lezen we hoe de eigenaar dit plan wil inrichten en aankleden.

Meer woningen, maar behoorlijk minder bouwoppervlak dan in het vorige plan. Er komt aanzienlijk meer groen, dus goed voor de biodiversiteit. Het herstellen van de veldbeek wordt opgepakt. Aandacht voor duurzaamheid, beeldkwaliteit en aardgasloos bouwen. Al met al zaken die ons als SGP fractie aanspreken.

Graag vragen we aandacht voor de toename van het verkeer op de Hunnenweg. Veiligheid gaat voor alles. Wanneer er klachten komen over onveilige situaties, dan moeten we dat als gemeente uiterst serieus nemen en de nodige maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen. Graag en toezegging van het college.

Op het plan zijn zienswijzen ingediend, beoordeeld en voor zover van toepassing verwerkt. Wat de SGP betreft wordt het appartementengebouw niet gebouwd, wij vinden dit niet passend bij het geheel. Daarvoor in de plaats zien wij graag goedkopere rijenwoningen met een in het landschap passende uitstraling. Als voorbeeld de rug-aan-rug woningen en boerderijtypes zoals gebouwd aan Het Boerenerf in Garderen. Daarvoor dienen we samen met het CDA en Burger Initiatief een amendement in.

We vinden dat dit plan recht doet aan de indiener die al jaren met dit plan bezig is om het te realiseren. We spreken de wens uit dat veel nieuwe bewoners uit Voorthuizenaren of directe omgeving hier hun plekje kunnen vinden. Dit is tenminste een concept wat betaalbaar is voor de gewone man. Bovendien wordt het resterende bedrag van de opbrengst door de ontwikkelaar gestart in de gemeentekas.

Wij stemmen in met deze bestemmingsplanwijziging.