HomeNieuwsBestemmingsplan Asselseweg Kootwijk

Bestemmingsplan Asselseweg Kootwijk

Publicatiedatum: 9 okt. 2019

Vanavond tijdens de raadsvergadering werd het bestemmingsplan Asselseweg in Kootwijk besproken. Gert Ploeg had vanuit onze fractie een bijdrage. Lees hem hieronder.

De Asselseweg, specifiek bestemmingsplan Asselseweg II, in Kootwijk is al een aantal jaren het onderwerp van gesprek. Zowel in Kootwijk, in Barneveld en helaas ook in Den Haag.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” is, hoe ongelukkig, verzuimd om de bestaande aanduiding evenemententerrein mee te nemen in de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan.

Dit heeft erin geresulteerd dat er de afgelopen tijd zowel van gemeentelijke zijde, als de betreffende grondeigenaar en de direct omwonenden veel gesprekken en enkele mediationtrajecten zijn geweest. Al deze gesprekken hebben helaas niet geleid tot toenadering tussen de Kootwijkse partijen om tot overeenstemming te komen over de ontstane situatie met betrekking tot het bestemmingsplan.

De ingediende zienswijzen zijn aanleiding geweest om het bestemmingplan op een aantal onderdelen behoorlijk aan te passen, verwerkt in het voorliggende raadsvoorstel. Echter de grondeigenaar, maar ook de omwonenden zijn het oneens over dit raadsvoorstel. Een intensief mediationtraject, ingesteld op verzoek van de raadsfracties, heeft de afgelopen weken niet geresulteerd in het feit dat de beide partijen enige overeenstemming bereikten. Door de vele mening- en inzichtverschillen onderling als buurtbewoners is alles in een impasse geraakt. Betreurenswaardig.

Dit betekent dat de gemeenteraad het voorliggende raadsvoorstel bestemmingsplan Asselseweg II vanavond zal behandelen en vervolgens zal vaststellen. Dit stelt ons voor een ongewenst dilemma. Welke beslissing we ook nemen, beide partijen blijven het oneens.

Als SGP-fractie betreuren wij het dat de familie Van den Hoorn, die al ca. 30 jaar de paardensportevenementen op dit terrein organiseert, op deze wijze wordt gehinderd. Het wordt een bestemmingsplan dat de ruimte voor het houden van evenementen, zoals die in het verleden zijn gehouden, ernstig inperkt. De prijs die Van den Hoorn betaald voor de houding van de omgeving is erg hoog, maar kennelijk zit meer ruimte er niet in.

Wij doen een stevige oproep aan alle betrokkenen om met elkaar te leven en te laten leven.