04-12-2014 thumbnail

Vragen over nieuwbouw kleedlokalen Overbeek

De SGP-fractie heeft het college van B&W vragen gesteld over de nieuwbouw van kleedlokalen op Sportcomplex Overbeek, in reactie op een college-besluit over dit onderwerp. 11 december antwoordde het college.

Lees verder >
15-11-2014 thumbnail

Bezuinigen op maatschappelijke organisaties

In de gemeenteraad is een voorstel besproken met betrekking tot bezuiniging op maatschappelijke organisaties. De SGP vindt dat de wethouder goed en constructief heeft overlegd met de betrokken organisaties. Dat heeft op diverse punten geleid tot verzachting van de bezuiniging of een gefaseerde afbouw.

Lees verder >
15-11-2014 thumbnail

Verordering participatiewet: houd rekening met omstandigheden burger

Bij de behandeling van de Verordening Participatiewet heeft de SGP gevraagd rekening te houden met de omstandigheden van de burgers, zoals mantelzorgtaken. Vrijstelling tot arbeidsparticipatie moet ruimhartig toegekend worden.

Lees verder >
15-11-2014 thumbnail

Begroting 2015: wat vindt de SGP

Op woensdag 12 november is in de gemeenteraad de begroting 2015 besproken. De SGP fractie vindt dat de prioriteiten van het college ten aanzien van de begroting goed weergeven waar het in onze gemeente over gaat in 2015.

Lees verder >
02-10-2014 thumbnail

Detailhandelsvisie Voorthuizen

Op de gemeenteraadsvergadering van september is de detailhandelsvisie voor Voorthuizen vastgesteld. Een visie, die een lange geschiedenis heeft gehad. Een visie ook, die zich mag verheugen in een breed draagvlak.

Lees verder >
Meer nieuws