02-10-2014 thumbnail

Detailhandelsvisie Voorthuizen

Op de gemeenteraadsvergadering van september is de detailhandelsvisie voor Voorthuizen vastgesteld. Een visie, die een lange geschiedenis heeft gehad. Een visie ook, die zich mag verheugen in een breed draagvlak.

Lees verder >
09-07-2014 thumbnail

Bestemmingsplan Thorbecke-Laan Zuid 1

De SGP hoopt dat met het bestemmingsplan Thorbecke-Laan Zuid 1 een lang traject wordt afgesloten. In het bestemmingsplan op last van de Raad van State ook de aantallen bezoekers en bewegingen voor het bestemde terrein.

Lees verder >
09-07-2014 thumbnail

Nieuwe toekomst voor Columbizpark

Volgens de SGP slaat het College met de nieuwe globale plannen voor het Columbizpark een verstandige weg in. Laten we streven naar een prachtig gebied met uitstraling en veel bedrijvigheid, waar ondernemers trots op zijn en werknemers graag werken.

Lees verder >
09-07-2014 thumbnail

Fietspaden mr. Troelstralaan

De SGP steunt de plannen van Pro'98 en VVD niet om te komen tot vrijliggende fietspaden op de Troelstralaan. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor veiligheid, maar het voorstel gaat volgens de SGP te ver.

Lees verder >
09-07-2014 thumbnail

Verordeningen WMO en jeugdzorg

Met een paar kanttekeningen op de gemeenteraadsvergadering van 8 juli was de SGP positief over het traject om de landelijke taken voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg door de gemeente over te nemen. De uitvoering zal wel het nodige vragen van zowel ambtenaren als burgers.

Lees verder >
Meer nieuws